OGÓLNOPOLSKA SIEĆ
SZKÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Skuteczna metoda nauczania

Skuteczna metoda nauczania

Metoda Indywidualnego Rozwoju Językowego ILD jest wynikiem wieloletniego doświadczenia szkoły mobile ENGLISH w indywidualnym nauczaniu języka angielskiego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na różnych poziomach zaawansowania. Różnorodne cele nauki naszych Klientów wymagają zastosowania elastycznych, a zarazem gwarantujących osiągnięcie założonych efektów narzędzi. Metoda ILD korzysta z technik stosowanych w podejściu komunikatywnym (tzw. Communicative Approach).
Filarem metody jest 5 założeń określających postępowanie nauczyciela w przypadku każdego prowadzonego kursu na każdym jego etapie. Głównym założeniem metody ILD jest zwiększenie efektywności nauki języka angielskiego przy optymalnym nakładzie czasu i zaangażowania naszych Klientów.

Individual approach - Indywidualne podejście do każdego kursanta.
Warunkiem rozpoczęcia każdego kursu jest analiza umiejętności, potrzeb i celu nauki języka obcego. Indywidualne podejście do umiejętności i oczekiwań kursantów pozwala na właściwy dobór materiałów oraz formy prowadzenia zajęć dostosowanej do konkretnych preferencji oraz możliwości językowych.  Przed rozpoczęciem kursu każdy nauczyciel przeprowadza ze Słuchaczem audyt językowy, podczas którego dokonuje wywiadu i proponuje najlepsze rozwiązanie pod względem programu nauczania, poziomu zaawansowania oraz liczby zajęć.

Stress relief - zero stresu maksimum koncentracji
Polega na stworzeniu optymalnych warunków dla procesu nauki poprzez wyeliminowanie tych zewnętrznych czynników, które w niekorzystny sposób wpływają zarówno na komfort nauki jak i jej efektywność. Dzięki indywidualnej formie kursu uczeń nie odczuwa dyskomfortu wynikającego z presji otoczenia (twz. peer pressure), a jego nauczyciel może w pełni skoncentrować się na indywidualnych potrzebach i celach poświęcając Słuchaczowi całą swoją uwagę i czas zajęć.

Progress analysis - analiza postępu w nauce
To okresowa i systematyczna analiza postępów językowych przez nauczyciela polegająca na regularnej konsultacji przebiegu kursu ze Słuchaczem oraz wskazaniu obszarów umiejętności językowych wymagających większej uwagi. Stosowane są oceny opisowe jako forma uzyskania opinii zwrotnej (tzw. feedback) i nieobligatoryjne testy w tradycyjnej formie.

Specific proportions - integracja umiejętności językowych
Każdy kurs językowy wymaga integracji nauczanych umiejętności językowych, zarówno receptywnych jak i produktywnych, na które składa się słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Kurs prowadzony metodą ILD pozwala na ustalenie indywidualnych proporcji nauczanych umiejętności tak, aby szczególny nacisk kłaść na te, które stanowią priorytet dla Słuchacza.

Periodic revision - regularne powtarzanie materiału
metoda ILD zakłada stosowanie regularnych powtórek już omówionego materiału gramatycznego i leksykalnego niezależnie od poziomu umiejętności Słuchacza. Rozwiązanie to umożliwia lepsze utrwalenie materiału oraz szybsze osiąganie zamierzonych efektów. Słuchacz otrzymuje segregator, który pozwala na odpowiednią organizację materiału i ułatwiają systematyczne jego powtarzanie oraz zestawy kartoników mobile ENGLISH cards do nauki słówek i zwrotów

oceń mobile ENGLISH Oceń nas!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna. Kliknij - wypełnij formularz na naszej stronie www.
Sprawdź swój angielski
Poznaj swój poziom umiejętności i rozpocznij skuteczną naukę z mobile ENGLISH już teraz!
oceń mobile ENGLISH Nauka z native speaker'em
Specjalnie dla naszych Słuchaczy organizujemy zajęcia z lektorami pochodzącymi głównie z krajów anglojęzycznych, przede wszystkim z Anglii oraz USA.
oceń mobile ENGLISH Inne języki
Uwaga! mobile ENGLISH rozszerza swoją ofertę o możliwość nauki innych języków obcych:
oceń mobile ENGLISH Zbieraj nagrody!
Zobacz, jakie nagrody możesz mieć ucząc się regularnie angielskiego z mobile ENGLISH.
mobile ENGLISH 2013. All rights reserved. Designed by: brand21