OGÓLNOPOLSKA SIEĆ
SZKÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania

Poziomy nauczania

SZCZEGÓŁY OFERTY
zajęcia 60, 90 i 120 minut
od poniedziałku do niedzieli
w godzinach 7-22
atrakcyjne ceny
 

PAKIET 24 ZAJĘCIA

Płacąc z góry otrzymujesz:
3% rabatu na cały kurs
3 zestawy kartoników mobile ENGLISH
100 pkt. z programu lojalnościowego
 

PAKIET 48 ZAJĘĆ

Płacąc z góry otrzymujesz:
5% rabatu na cały kurs
5 zestawów kartoników mobile ENGLISH
250 pkt. z programu lojalnościowego
 

Istotnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie nauki w mobile ENGLISH jest precyzyjne określenie początkowego poziomu językowego Słuchacza za pomocą „testu wstępnego” (placement test) oraz krótkiego wywiadu.

Zastosowany w mobile ENGLISH podział na poziomy zaawansowania językowego, wraz z charakterystyką poszczególnych z nich, opiera się na „Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie” (A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) stworzonym przez Komitet Ministrów Rady Europy w 2001 roku oraz towarzyszącymi temu dokumentowi „Poziomami biegłości językowej: samoocena” (Common Reference Levels: self assessment grid).

System ten jest uniwersalnym , ogólnie stosowanym narzędziem opisu poziomów biegłości językowej. Umożliwia on Słuchaczowi śledzenie własnych postępów, wyznaczanie sobie celów w nauce języka oraz weryfikację skuteczności zastosowanej przez jego lektora metody. Nauka staje się uporządkowanym procesem, w którym Słuchaczowi jest się łatwiej odnaleźć. Sam lektor ma możliwość skupienia się na indywidualnych potrzebach, możliwościach i celach nauki jego Słuchacza.

oceń mobile ENGLISH Oceń nas!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna. Kliknij - wypełnij formularz na naszej stronie www.
Sprawdź swój angielski
Poznaj swój poziom umiejętności i rozpocznij skuteczną naukę z mobile ENGLISH już teraz!
oceń mobile ENGLISH Nauka z native speaker'em
Specjalnie dla naszych Słuchaczy organizujemy zajęcia z lektorami pochodzącymi głównie z krajów anglojęzycznych, przede wszystkim z Anglii oraz USA.
oceń mobile ENGLISH Inne języki
Uwaga! mobile ENGLISH rozszerza swoją ofertę o możliwość nauki innych języków obcych:
oceń mobile ENGLISH Zbieraj nagrody!
Zobacz, jakie nagrody możesz mieć ucząc się regularnie angielskiego z mobile ENGLISH.
mobile ENGLISH 2013. All rights reserved. Designed by: brand21